Zmluvy 2019 // Objednávky 2019 // Faktúry 2019

 

Zmenené Názov a anotácia
01.02.2019 Objednávky január 2019
15.02.2019 Objednávky február 2019
15.03.2019 Objednávky-1 marec 2019
01.04.2019 Objednávky-2 marec 2019
02.05.2019 Objednávky-1 apríl 2019
15.05.2019 Objednávky-1 máj 2019
31.05.2019 Objednávky-2 máj 2019
14.06.2019 Objednávky-1 jún 2019
28.06.2019 Objednávky-2 jún 2019
02.07.2019 Objednávky-1 júl 2019
01.08.2019 Objednávky-2 júl 2019
15.08.2019 Objednávky-1 august 2019
30.08.2019 Objednávky-2 august 2019
16.09.2019 Objednávky-1 september 2019
01.10.2019 Objednávky-2 september 2019
15.10.2019 Objednávky-1 október 2019
31.10.2019 Objednávky-2 október 2019
15.11.2019 Objednávky-1 november 2019
16.12.2019 Objednávky-1 december 2019
31.12.2019 Objednávky-2 december 2019