23.01.2020 Zmluva o dodávke služieb NetQ
21.02.2020 Dodatok k zmluve MADE č.3