Zmluvy 2018 // Objednávky 2018 // Faktúry 2018

Zmenené Názov a anotácia
05.02.2018 Faktúry január 2018
01.03.2018 Faktúry február 2018
02.04.2018 Faktúry marec 2018
02.05.2018 Faktúry apríl 2018
01.06.2018 Faktúry máj 2018
02.07.2018 Faktúry jún 2018
01.08.2018 Faktúry júl 2018
03.09.2018 Faktúry august 2018
01.10.2018 Faktúry september 2018
02.11.2018 Faktúry október 2018
03.12.2018 Faktúry november 2018
02.01.2019 Faktúry december 2018