Zmluvy 2013  //  Objednávky 2013  //  Faktúry 2013

Zmenené Názov a anotácia
08. 01. 2013 Mandátna zmluva 1 – Fábry SNV
08. 01. 2013 Mandátna zmluva 2 – Fábry SNV
08. 01. 2013 Mandátna zmluva 3 – Fábry SNV
01. 03. 2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 1 – MADE Banská Bystrica
01. 03. 2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 2 – MADE Banská Bystrica
01. 03. 2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 3 – MADE Banská Bystrica
04. 09. 2013 Zmluva o poskyt. počítač. služieb – JH Sp. Vlachy