Zmluvy 2012  //  Objednávky 2012  //  Faktúry 2012

Zmenené Názov a anotácia
09. 01. 2012 Mandátna zmluva č.12a – Jozef Fábry Spišská Nová Ves
09. 01. 2012 Mandátna zmluva č.12b – Jozef Fábry Spišská Nová Ves
09. 01. 2012 Mandátna zmluva č.12c – Jozef Fábry Spišská Nová Ves
01. 02. 2012 Komisionárska zmluva č.1a-LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
01. 02. 2012 Komisionárska zmluva č.1b-LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
01. 02. 2012 Komision.zmluva dodatok č.1a-LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
01. 02. 2012 Komision.zmluva dodatok č.1b-LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
07. 09. 2012 Zmluva o poskyt. počítač. služieb – JH Sp. Vlachy