Vyhodnotenie 5.ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného  a málo podnetného prostredia. Sú to žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala. Záložky robili na hodinách výtvarnej výchovy. Záložky žiaci zhotovovali s nadšením, s veľkou láskou. Všetky záložky sa im vydarili a budú pekným doplnkom v knihách.
Našou partnerskou školou bola:    ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 96231 Sliač, Slovenská republika.
Zaslali sme im 60 záložiek.
Z toho:
0. ročník: 15 ks
1. ročník: 15 ks
2. ročník: 10 ks
3. ročník: 10 ks
4. ročník: 10 ks

Comments are closed.