Projekt Embraco Cena za ekológiu „Poďme zažať hviezdy“ 2014/2015

Čo sme stihli do decembra 2014:
-    Čistili sme pomníky na židovskom cintoríne.
   Hrabali sme tam starú trávu a sadili novú.
   Sadili sme stromčeky spolu s klientmi ústavu Trans Spišské Vlachy.
-    Vyhlásili sme celomestskú výtvarnú súťaž so židovskou tematikou.
-    2. 12. 2014 sme sa zúčastnili  záverečného vyhodnotenia projektov v Auditóriu Embraco Spišská Nová Ves, kde sme vystúpili s programom a oboznámili prítomných, čo všetko sme urobili. Dosiahli sme veľký úspech, preto s nami televízia Reduta a niekoľko novinárov urobilo rozhovory o našom projekte. Našli sme si tam nových kamarátov a veľmi sa nám tam páčilo.

Kto všetko bol na záverečnej prezentácií víťazných projektov?- Mgr. Lívia Cvengrošová, predkladateľka projektu, Mgr. Mária Babíková a Mgr. Mária Hricová, dozor, žiaci: Mária Magdaléna Čonková, Marián Horváth, Milada Mižigárová, Jadrana Kandráčová, Elisa Mižigárová, Eva Kandráčová.
Z akcie prikladáme niekoľko fotografií:

Comments are closed.