2015-2016 ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Vyhodnotenie 6. ročníka česko-slovenského projektu

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY.

 

Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného  a málo podnetného prostredia. Sú to žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Tohtoročnou  témou  bola  „Múdrosť  ukrytá  v knihách.“ Myšlienka urobiť radosť niekomu inému  žiakov  veľmi zaujala. Záložky robili na hodinách výtvarnej výchovy, pracovnej  výchovy  a  prvouky. Záložky žiaci zhotovovali s nadšením, radosťou  a  veľkou láskou. Všetky záložky sa im vydarili a budú pekným doplnkom v knihách. Navštívili  sme  aj  školskú  a mestskú  knižnicu, kde  žiaci  načerpali  nové  nápady  a inšpirácie  na  výrobu  záložiek  do  kníh.

 

Našou partnerskou školou bola:

ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov p. R

Mgr. Zdeňka Šlachtová

Sevastopolská 467

Rožnov p.R

75661

Zaslali sme im 101 záložiek.

Z toho: 0. ročník: 20 ks

  1. ročník: 38 ks
  2. ročník: 14 ks
  3. ročník: 10 ks
  4. ročník: 14 ks
    1. ročník špeciálny: 5 ks

Názov projektu: Záložka  do  knihy  spája  školy  „Múdrosť  ukrytá  v knihách.“

Meno a priezvisko  koordinátora: Mgr. Anastázia  Nováková

Názov a sídlo školy: Základná  škola, SNP  13, Spišské  Vlachy, 053 61

0.A

1.A

1.B

1.C

2.A

3.A

3.Cšp

4.A

Comments are closed.